Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe
Publicat: 25.05.2017   

Prin Hotărârea nr. 4 din 9 martie 2017 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 128-132 din 21 aprilie 2017.

Modificările şi completările TNABF au ca scop armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu cel internaţional.

Majoritatea modificărilor şi completărilor în  TNABFau fost efectuate pentru armonizarea cu  modificările şi completările Regulamentului Radiocomunicaţiilor (art. 5) a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, aprobate prin deciziile Conferinţei Mondiale de Radiocomunicaţii 2015.

Prin modificările şi completările Reglementărilor naţionale (Anexa nr.2 a TNABF), TNABF se conformă deciziilor şi recomandărilor europene în domeniul gestionării spectrului. Anexa nr.2 conţine 65 Decizii şi Recomandări ale Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT).

Totodată, în scopul realizării prevederilor pct. 235 din Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin HG 808 din 07.10.2014, în TNABF a fost introdusă coloana „Aplicaţii posibile”, care conţine aplicaţii radio posibile spre utilizare în cadrul benzii de frecvenţe radio. Propunerile pentru aplicaţii posibile în cadrul benzilor de frecvenţe se conformă în întregime Tabelului european alocărilor şi aplicaţiilor în banda de frecvenţe 8,3 kHz – 3000 GHz (ERC Report 25).

Este necesar de menţionat, că modificările şi completările în TNABF din anul 2017 sunt reflectate în Sistemul de informare al ERO (Oficiul European de Radiocomunicaţii) referitor la frecvenţe (EFIS - European Spectrum Information Portal) (http://www.efis.dk/).

Noutăţi şi evenimente

În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...
În atenţia conducătorilor de întreprinderi producătoare din Republica Moldova Citeşte mai mult...
ANRCETI anunţă sesiunea de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Citeşte mai mult...
CONFERINȚA PLENIPOTENȚIARĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A TELECOMUNICAȚIILOR Citeşte mai mult...
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Citeşte mai mult...
La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora. Citeşte mai mult...
Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Citeşte mai mult...
În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 25


© 2019 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS