Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale
Publicat: 14.05.2018   

  17 mai – Ziua Mondială a Telecomunicațiilor  și a Societății Informaționale

În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale.

Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, adoptată de Adunarea Generală a ONU ca urmare a Conferinței Plenipotențiare a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din 27.03.2006. Prin rezoluția nr.68 Conferința Generală a invitat toate statele membre să sărbătorească anual acest eveniment în data de 17 mai.

 UIT are în componența sa 191 de state membre și 567 membri de sector . Amintim, că Republica Moldova a devenit stat membru al UIT la 21 septembrie 1992,demonstrînd o promițătoare aliniere la tendințele actuale și de perspectivă de pe piața internațională a telecomunicațiilor.

UIT este un organism specializat al ONU, cu sediul la Geneva, în cadrul căreia guvernele și sectorul privat realizează coordonarea la nivel global a serviciilor de rețele de telecomunicații. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor este divizată în trei sectoare importante: Standardizarea în Telecomunicații (ITU-T), Radiocomunicații (ITU-R) și Dezvoltarea Telecomunicațiilor (ITU-D).

17 mai este o zi specială pentru persoanele care activează în cadrul Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio, al căror devotament și angajament profesional este de admirat. Această activitate asigură baza legală pentru utilizatrea eficientă a spectrului ca patrimoniu naţional şi un teren favorabil pentru dezvoltarea ascendentă a sectorului TIC, valorificîndu-i rolul de catalizator al creşterii economiei naţionale.

 

Cu acest prilej, ne exprimăm gratitudinea pentru efortul pe care îl depuneți și de devotamentul de care dați dovadă și Vă adresăm sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale. Vă urăm multă sănătate, fericire, optimism și noi realizări remarcabile în munca pe care o faceți.  

Noutăţi şi evenimente

La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora. Citeşte mai mult...
Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Citeşte mai mult...
În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio. Citeşte mai mult...
În perioada 19 – 22 Septembrie 2017 în or. Jūrmala, Letonia şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 48-a şedinţă a grupului de lucru WG FM22/ECC/CEPT „Monitoring and Enforcement” (Monitorizare şi Control) al Comitetului Comunicaţiilor Electronice. La şedinţă au participat peste 55 delegaţi ai administraţiilor de profil din 29 ţări membre ale CEPT-ului, inclusiv şi reprezentanţii Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR). Citeşte mai mult...
În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 100 din 24.02.2017 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 67-71/158 din 01.03.2017), Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (nr. înregistrării de stat 1003600042163) se reorganizează prin transformare în Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”. .... Citeşte mai mult...
În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă, propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii şi profilaxie a morbidităţii şi pentru a atrage cît mai mulţi membri ai sindicatului în activităţile cultural-sportive, Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii în comun cu organizaţiile membre au organizat cea de - a XVI ediţie a Spartachiadei din ramura comunicaţiilor. Citeşte mai mult...
Prin Hotărârea nr. 4 din 9 martie 2017 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 128-132 din 21 aprilie 2017. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 Mai, membrii Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din toată comunitatea mondială celebrează Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – ziua marcării a celor de peste 150 de ani de la fondarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 20


© 2018 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS