Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Întâlnirea bilaterală între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România.
Publicat: 22.06.2018   

 

În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio.

 

În cadrul întâlnirii, experţii tehnici au abordat mai multe probleme, ce ţin de utilizarea frecvenţelor radio din serviciile de televiziune digitală terestră şi mobil terestru în zonele de frontieră, precum şi monitorizarea calităţii serviciilor furnizate în cadrul reţelelor de telefonie mobilă celulară.

Ca rezultat al sesiunilor de lucru petrecute, SNMFRSC şi ANCOM:

 • au coordonat reciproc un set de frecvenţe radio pentru alocările/asignările de televiziune digitală terestră în scopul rearanjării Planului digital anexat la Acordul Geneva-2006 coordonat între administrațiile implicate și optimizarea utilizării benzii de frecvenţe 470-694 MHz pentru implementarea DVB-T2, în scopul valorificării  dividendelor digitale I și II;
 • în urma analizei aspectelor tehnice din reglementările tehnice relevante ale Comitetului pentru Comunicaţii Electronice (ECC) din cadrul Conferinţei Europene a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) cu utilizarea actuală și planificată a benzilor de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1452-1492 MHz, 1920-1980 MHz/2110-2170 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 în fiecare dintre cele două țări, experții celor două instituţii au agreat de principiu aplicarea criteriilor tehnice, metodelor și principiilor privind coordonarea utilizării frecvenţelor în zonele de frontieră în benzile aflate în discuție, prevăzute de:
 • Recomandarea ECC/REC/(15)01 privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în benzile de frecvențe: 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 3400-3600 MHz și 3600-3800 MHz (ediția revizuită în 5 februarie 2016);
 • Recomandarea ECC/REC/(11)04 privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în banda de frecvențe 790-862 MHz (ediția revizuită în 3 februarie 2017);
 • Recomandarea ECC/REC/(01)01 privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în benzile de frecvențe          1920-1980 MHz și 2110-2170 MHz (ediția revizuită în 2016);
 • Recomandarea ECC/REC/11(05) privind coordonarea transfrontalieră pentru rețele de comunicații mobile/fixe (MFCN) în banda de frecvențe 2500-2690 MHz (ediția revizuită în 3 februarie 2017).

Schimbul de experienţă privind măsurarea parametrilor de calitate ai staţiilor şi reţelelor celulare de comunicaţii electronice a fost realizat prin discutarea şi aprofundarea de ambele părţi a următoarelor aspecte:

 • aspectele legale ce ţin de măsurarea parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii mobile;
 • metodologia de efectuare a acestor tipuri de măsurători;
 • parametrii din licenţe pe baza cărora se face evaluarea calităţii serviciilor de comunicaţii mobile;
 • echipamentele şi software-ul necesare în vederea realizării acestui tip de măsurători,
 • software-ul necesar prelucrării rezultatelor obţinute;
 • perioadele de timp în care se efectuează efectiv verificările parametrilor de calitate;
 • metode de evaluare/interpretare a rezultatelor obţinute.

Şedinţele au decurs într-o atmosferă colegială, fapt, ce a permis atingerea obiectivelor trasate pentru întâlnirea bilaterală menţionată.

În final, cele două părţi au reiterat necesitatea de a organiza în mod regulat reuniuni bilaterale pe chestiuni de management şi monitorizare al spectrului radio, în general, şi, în special, de coordonare a utilizării frecvenţelor radio în zonele de frontieră în diverse benzi de frecvenţe.

Noutăţi şi evenimente

La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora. Citeşte mai mult...
Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, .... Citeşte mai mult...
În perioada 19 – 22 Septembrie 2017 în or. Jūrmala, Letonia şi-a desfăşurat lucrările cea de-a 48-a şedinţă a grupului de lucru WG FM22/ECC/CEPT „Monitoring and Enforcement” (Monitorizare şi Control) al Comitetului Comunicaţiilor Electronice. La şedinţă au participat peste 55 delegaţi ai administraţiilor de profil din 29 ţări membre ale CEPT-ului, inclusiv şi reprezentanţii Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR). Citeşte mai mult...
În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 100 din 24.02.2017 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 67-71/158 din 01.03.2017), Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (nr. înregistrării de stat 1003600042163) se reorganizează prin transformare în Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”. .... Citeşte mai mult...
În scopul promovării unui mod sănătos de viaţă în colectivele de muncă, propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii şi profilaxie a morbidităţii şi pentru a atrage cît mai mulţi membri ai sindicatului în activităţile cultural-sportive, Federaţia Sindicatelor din Comunicaţii în comun cu organizaţiile membre au organizat cea de - a XVI ediţie a Spartachiadei din ramura comunicaţiilor. Citeşte mai mult...
Prin Hotărârea nr. 4 din 9 martie 2017 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 128-132 din 21 aprilie 2017. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 Mai, membrii Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din toată comunitatea mondială celebrează Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – ziua marcării a celor de peste 150 de ani de la fondarea Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Citeşte mai mult...

1 - 10 din 20


© 2018 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS