Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
25 de ani ai IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio ”
Publicat: 29.06.2018   

       Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format.  Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio.  Astfel, la 1 iulie 1993, anul  în care a fost creată Întreprinderea de Stat ”Inspectoratul de Stat pentru Frecvențe Radio” a început istoria instituției. A urmat o perioadă de organizare, stabilire a priorităților, a obiectivelor,crearea cadrului normativ. S-a format nucleul viitorului colectiv.

      În anul 2008, întreprinderea a fost redenumită, devenind  ÎS ”Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, iar la 24 februarie 2017 prin Hotărârea nr.100 a Guvernului RM a fost constituită Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio ”.

      Spectrul de frecvențe radio, este o resursă naturală limitată,care asigură dezvoltarea tuturor sectoarelor economiei naționale, inclusiv și a serviciilor de  comunicații mobile, comunicații fără fir în bandă largă, transmisiunile de radio și televiziune, transportul, radiolocația, precum și aplicațiile  pentru alarme, comanda la distanță, protezele auditive, microfoane, echipamentele medicale ș.a. Deasemenea spectrul radio este  esențial pentru comunicațiile serviciilor speciale, cum ar fi serviciile de securitate,de urgență și protecție civilă.

       A trecut un sfert de veac  de muncă  și succese obținute în realizarea celei mai importante sarcini a colectivului instituției - gestionarea spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării raționale și eficiente a acestuia.

       Pe parcursul celor 25 de ani, colectivul SNMFR a desfășurat o activitate prodigioasă  în  pas cu dezvoltarea  fulminantă a noilor tehnologii, a competiției între diverse platforme tehnologice, pe care sunt vehiculate noile servicii ale convergenței și tradiționalele servicii de telecomunicații, mărind astfel evantaiul noilor servicii pentru consumatori.

       Acest colectiv de profesioniști de înaltă calificare, care este format din colaboratori cu experință și tineri specialiști cu aspirații mari, a reușit să implementeze pachete de programe specializate moderne, a creat Sistemul Național de Radiomonitoring al Spectrului de Frecvențe Radio bazat pe echipament modern și tehnologii avansate. Grație participării active a reprezentanților instituției la diverse programe de instruire organizate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, Institutul de Training în Telecomunicații din SUA, ”Rohde&Schwarz”din Germania, ATDI, Franța ș.a.,  profesionalismul de care dau dovadă angajații instiuției, este menținut la un nivel foarte înalt .

       De la începutul activității instituției până în prezent numărul stațiilor de radiocomunicații  înregistrate a crescut de la 229 la 16 914  staţii de radiocomunicații utilizate în sectorul civil.

       În această perioadă de timp funcțiile instituției au suportat mai multe modificări , însă obiectivele de bază au rămas neschimbate:

  • Managementul tehnic al spectrului de frecvențe radio.
  • Radiomonitoringul frecvențelor radio - asigurarea compatibilității electromagnetice a stațiilor/rețelelor de radiocomunicații (SRC).
  • Certificarea produselor de telecomunicații, informatică și poștă,încercări de certificare la compatibilitatea electromagnetică .

       Dezvoltarea continuă  a  tehnologiilor avansate generează provocări noi, impune cerințe tot mai mari organizațiilor specializate în managementul frecvențelor radio, și  în mod special IP”SNMFR”. Din acest motiv obiectivele strategice ale colectivului instituției sunt următoarele:

  • Dezvoltarea și modernizarea continuă a sistemelor și echipamentelor tehnice;
  • Creșterea calității serviciilor prestate cetățenilor;
  • Eficientizarea sistemului de formare a personalului calificat;
  • Îmbunătățirea condițiilor de muncă și protecție socială a angajaților .

       În această zi deosebită pentru toți angajații și conducerea IP”SNMFR”, le dorim tuturor realizări mari, sănătate, fericire și bunăstare. Munca pe care o fac zi de zi să fie apreciată, iar speranțele și planurile de viitor să se împlinească!

                                           La Mulți ani, SNMFR!

Noutăţi şi evenimente

În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...
În atenţia conducătorilor de întreprinderi producătoare din Republica Moldova Citeşte mai mult...
ANRCETI anunţă sesiunea de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Citeşte mai mult...
CONFERINȚA PLENIPOTENȚIARĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A TELECOMUNICAȚIILOR Citeşte mai mult...
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Citeşte mai mult...
La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora. Citeşte mai mult...
În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, .... Citeşte mai mult...

1 - 10 din 25


© 2019 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS