Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Realizările IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” în semestrul I al anului 2018
Publicat: 17.07.2018   

        Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al  IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora.

       Vă prezentăm cele mai importante rezultate ale activității colaboratorilor  celor trei direcții principale ale IP„SNMFR”: Direcția Management Tehnic al Spectrului Frecvențe Radio, Direcția Radiomonitoring și Direcția Evaluare a Conformității Produselor și Laboratorul de Încercări , obținute în realizarea obiectivelor  trasate în ”Planul de activitate și de dezvoltare al IP”SNMFR” pentru anul 2018”.

         DIRECȚIA MANAGEMENT TEHNIC AL SPECTRULUI FRECVENȚE RADIO

       Pentru a asigura utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru necesitățile economiei naționale și a populației în prestarea serviciilor de telecomunicații, în semestrul I al anului 2018, colaboratorii DMTSFR au efectuat un șir de măsuri tehnice, organizatorice și economice.

       Sarcina principală a activității Direcției este calculul compatibilității electromagnetice pentru asignările de frecvențe și canale radio noi, care impulsionează dezvoltarea sectorului de radiocomunicații în RM cu destinație civilă, dar și pentru a asigura protecția internațională a frecvențelor radio. În acest context, pe parcursul primelor șase luni ale anului 2018 au fost întreprinse următoarele activități: au fost calculate, coordonate și avizate 206 asignări de frecvență, conform solicitărilor, pentru diverse servicii de comunicație: radiodifuziune analogică și digitală terestră, linii de radioreleu, rețele din cadrul serviciului mobil de bandă largă, satelit, amator, mobil terestru,etc. Pentru a asigura funcționarea acestor rețele, Direcția management tehnic al spectrului frecvențe radio a efectuat operațiuni de coordonare cu statele vecine cu notificarea ulterioară în Registrul internațional de frecvențe al  Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT).

        În scopul implementării și asigurării funcționării fără interferențe a dividendelor digitale I și II, DMTSFR a organizat activități de consultare și coordonare cu administratorii resurselor radioelectrice din  statele vecine: România și Ucraina. Reprezentanții Direcției au participat la lucrările grupului de lucru BSDDIF (Forumul de implementare a dividendului digital al statelor din bazinul Mării Negre), care a precedat întâlnirea bilaterală cu reprezentanții ANCOM (România). În rezultatul acestor întruniri, au fost coordonate o serie de alocări și asignări suplimentare pentru televiziunea digitală terestră, în scopul asigurării cu resurse de spectru suplimentar planului GE06 în banda 470-694 MHz, pentru compensarea excluderii din uz a canalelor din banda 694-790 MHz. Totodată eliberarea benzii 694-790 MHz (Dividendul digital) de către alocările și asignările de televiziune digitală terestră, va facilita implementarea serviciului mobil de bandă largă, în conformitate cu Programul privind tranziția de la televiziunea analogică la televiziunea digitală terestră în corespundere cu legislația și practicile europene.

       Pentru  continuitatea procesului de asigurare cu resurse de spectru pentru tehnologiile radio noi și emergente, inclusiv rețelele de comunicații de bandă largă de generația a 5-ea (5G), dar și a protejării rețelelor existente, este necesară participarea administratorilor resurselor radioelectrice din diferite țări  la lucrările grupului de lucru CPG19-6 (Conference Preparatory Group) ale CEPT. În perioada 25-30 iunie 2018, reprezentanții SNMFR au participat la lucrările grupului de lucru pentru pregătirea către conferința internațională pentru radiocomunicații CMR-19. În cadrul lucrărilor  au fost definitivate obiectivele preliminare ale CEPT pentru fiecare punct al agendei WRC-19 , în final fiind aprobat proiectul preliminar al  ECP (propuneri  europene comune) pentru agenda conferinței.

        La compartimentul protecției internaționale a alocărilor și asignărilor naționale, au fost examinate circularele BR IFIC ale UIT și transmise observații pentru 397 de asignări de frecvențe publicate și remise în adresa UIT și a administrațiilor responsabile de gestionarea spectrului de frecvențe radio din România și Ucraina. Totodată au fost examinate solicitări de coordonare directă pentru 68 de asignări de frecvențe din cadrul serviciilor de radiodifuziune, mobil și fix prin satelit.

         DIRECȚIA RADIOMONITORING

        În semestrul I al anului 2018, Direcția Radiomontoring din cadrul SNMFRSC a îndeplinit și a depășit pe unele segmente principalele obiective planificate pentru anul 2018, efectuând monitorizarea continuă a spectrului de frecvențe radio, în scopul menținerii sub control a situației electromagnetice pe întreg teritoriul republicii, precum și în scopul protejării asignărilor de frecvențe (repartizarea frecvențelor de lucru p/u diferite stații de radiocomunicații )  la nivel național și internațional.

       Astfel, în rezultatul monitorizării spectrului de frecvențe radio pe parcursul primelor șase luni ale anului au fost fixate mai multe cazuri de utilizare neautorizată a frecvențelor radio:

  • 17 rețele de radiocomunicații în serviciul mobil terestru în benzile 150-170 MHz și 400-470 MHz, în diferite localități ale Republicii Moldova;
  • 1 stație de radiodifuziune în or. Vadul lui Vodă;
  • 4 rețele WAS/RLANs în banda 2,4 GHz și 5 GHz în diferite localități din RM;

       În toate aceste situații, SNMFRSC a informat utilizatorii despre necesitatea intrării în legalitate prin autorizare. În rezultat, în majoritatea cazurilor utilizatorii au demarat  procedura de autorizare sau au stopat emisia, iar în privința celor 3 utilizatori, care nu s-au conformat, a fost sesizată ANRCETI pentru  demararea procedurii de sancționare.

       Un alt obiectiv important al activității Direcției Radiomonitoring este efectuarea măsurătorilor tehnice de evaluare instrumentală a parametrilor tehnici de emisie ai SRC la darea în exploatare, modificarea parametrilor, sau la solicitare. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv pe parcursul celor șase luni (ianuarie-iunie) au fost efectuate măsurări tehnice pentru punerea în exploatare a următoarelor stații :

  • 2 stații de radiodifuziune pe frecvența 97,5 în or. Orhei și 97,8 MHz în or. Bălți;
  • 1 stație de televiziune analogică terestră pe ch42 în or. Nisporeni;
  • 19 rețele de radiocomunicații în serviciul mobil terestru în diferite localități ale republicii;
  • 7 stații de transport date WAS/RLANs în benzile de frecvențe 2,4 GHz și 5GHz;
  • 22 segmente de linii radioreleu din cadrul rețelelor de comunicații mobile celulare;
  • 2 stații de tip VSAT;
  • 109 stații de bază (GSM,UMTS,LTE) din cadrul rețelelor de comunicații mobile celulare .

       Dezvoltarea diverselor mijloace de comunicație conduce la partajarea mediului de comunicație și inevitabil, la apariția interferențelor. Pentru  investigarea cazurilor de perturbații și/sau interferențe prejudiciabile, la solicitarea utilizatorilor stațiilor/rețelelor de radiocomunicații pe parcursul semestrului I au fost investigate mai multe cazuri de perturbații prejudiciabile. Cele mai multe au fost raportate de  ÎM ”Moldcell” S.A.: perturbarea a 41 stații de bază UMTS2100. În majoritatea situațiilor deranjamentele au fost provocate de echipamentele DECT 6.0, utilizate ilegal de populație. În toate cazurile au fost sesizați utilizatorii cu privire la folosirea aparatelor neconforme, fapt pentru care art. 251 al Codului contravențional prevede aplicarea sancțiunilor.

        În total pe parcursul Semestrului I au fost recepționate 15 solicitări, care vizau perturbarea a 51 stații de radiocomunicații.

        În aceiași ordine de idei se înscrie solicitarea OFCOM (Marea Britanie) cu privire la prezența unor perturbații prejudiciabile în benzile de frecvențe 1080-1990MHz și 1991-1995 MHz, care afectează serviciul mobil prin satelit Inmarsat-S. În  rezultatul investigațiilor desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost fixate emisii perturbatoare în benzile menționate.

          DIRECȚIA EVALUARE A CONFORMITĂȚILOR PRODUSELOR ȘI LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

        Pe parcursul semestrului I al anului 2018, DECP și LÎ și-a desfășurat activitatea de certificare a produselor de comunicații electronice, informatică și poștă conform procedurii de certificare și a prevederilor Legii comunicațiilor electronice nr.241 din 15.11.2007, precum și a Reglementărilor tehnice aplicabile.

        În această perioadă de timp au fost eliberate 150 de certificate de conformitate și au fost întocmite 106 rapoarte de încercări.

        Prin decizia nr. 96 din 22.06.2018 a Centrului Național de Acreditare ”MOLDAC” se menține statutul de Organism Acreditat al OC TIP. Acest obiectiv a fost realizat grație actualizării și modificării documentelor Sistemului de management în conformitate cu standardul SM SR EN ISO/CEI 17065 și prin asigurarea conformității lucrărilor de evaluare a produselor cu cerințele standardului dat.

        Trebuie menționat faptul, că  Centrul Național de Acreditare MOLDAC prin Decizia nr.79 din 30.05.2018 a menținut și statutul de ”Laborator acreditat” a LÎ CEM din cadrul SNMFR. Acest lucru a devenit posibil datorită  realizării  încercărilor de laborator în conformitate cu cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025.

        Implementarea standardelor europene în evaluarea conformității produselor de comunicații electronice împune exigențe deosebite privind echipamentele utilizate pentru realizarea metodelor de încercări.

        Apare necesitatea unui proces de modernizare prin introducerea unor servicii inovatoare. Noutatea cea mai importantă a constituit-o construirea Camerei semianecoice.

        În vederea instalării Camerei semianecoice a fost desfășurat  un șir de activități de instruire pentru realizarea acestui proiect , a fost organizată o ședință comună cu reprezentanții  R&S (Germania) pentru a analiza gradul de pregătire  a colaboratorilor pentru construirea camerei semianecoice în sediul nou al SNMFR din or. Durlești.  Au fost stabilite obiectivele Laboratorului de Încercări pentru implementarea metodelor de încercări, iar pentru a asigura dotarea acestuia cu echipament performant, au fost elaborate caietele de sarcini pentru achiziția echipamentelor în limbile română și engleză.

        Pe data de 2 iulie 2018 au demarat  lucrările de construire a camerei Semianecoice.

 

Realizarea tuturor acestor obiective ale SNMFR în semestrul I al anului 2018 a fost posibilă, grație eforturilor susținute ale întregului colectiv al instituției în pofida complexității contextului tehnologic în care activează, demonstrând în continuare un înalt potențial de dezvoltare și o mare deschidere pentru implementarea celor mai noi tehnologii.

Noutăţi şi evenimente

În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...
În atenţia conducătorilor de întreprinderi producătoare din Republica Moldova Citeşte mai mult...
ANRCETI anunţă sesiunea de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Citeşte mai mult...
CONFERINȚA PLENIPOTENȚIARĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A TELECOMUNICAȚIILOR Citeşte mai mult...
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Citeşte mai mult...
La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Citeşte mai mult...
În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, .... Citeşte mai mult...

1 - 10 din 25


© 2019 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS