Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe
Publicat: 21.11.2018   

            Prin Hotărârea nr. 1 din 26 octombrie 2018 a Comisiei de Stat pentru Frecvenţe Radio a Republicii Moldova au fost aprobate modificările şi completările Tabelului Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF), publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 424-429 din 16 noiembrie 2018.

            Modificările şi completările la TNABF aprobate au ca scop armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul gestionării spectrului de frecvenţe cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2016/339 a Comisiei din 8 martie 2016 privind armonizarea benzii de frecvențe 2010-2025 MHz pentru legături video pe suport radio portabile sau mobile și camere fără fir utilizate pentru producția de programe și pentru evenimente speciale (pct. 235 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere  Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017 – 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1472 din 30.12.2016), precum şi implementarea neutralităţii tehnologice şi eficientizarea utilizării spectrului în banda de frecvenţe 450 MHz (în perspectiva implementării tehnologiilor avansate de comunicaţii electronice mobile de bandă largă) în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.629 din 5 iulie 2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a reţelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru realizarea acestuia.

            Este necesar de menţionat, că modificările şi completările în TNABF sunt reflectate şi în Sistemul de informare al ERO (Oficiul European de Radiocomunicaţii) referitor la frecvenţe (EFIS - European Spectrum  Information Portal) (http://www.efis.dk/).

TNABF actualizat este accesibil pe adresa:   http://www.snfr.md/media/files/tnabf/tnabf_rou_2018.pdf

 

 

Noutăţi şi evenimente

În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...
În atenţia conducătorilor de întreprinderi producătoare din Republica Moldova Citeşte mai mult...
ANRCETI anunţă sesiunea de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Citeşte mai mult...
CONFERINȚA PLENIPOTENȚIARĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A TELECOMUNICAȚIILOR Citeşte mai mult...
La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora. Citeşte mai mult...
Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Citeşte mai mult...
În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, .... Citeşte mai mult...

1 - 10 din 25


© 2019 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS