Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       


Prima pagină  »  Noutăţi şi evenimente
Noutăţi şi evenimente
CONFERINȚA PLENIPOTENȚIARĂ A UNIUNII INTERNAȚIONALE A TELECOMUNICAȚIILOR
Publicat: 22.11.2018   

În data de 16 noiembrie s-au încheiat lucrările Conferinței Plenipotenţiare a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, care a avut loc în or. Dubai (EAU) în perioada 29.10.2018 - 16.11.2018.
Conferința Plenipotențiară care reprezintă organul superior al UIT este organizată o dată la patru ani și stabilește obiectivele Uniunii până la următoarea conferință.
În acest an Conferința Plenipotențiară din Emiratele Arabe Unite a întrunit 2300 de participanți din 180 de țări. IP ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” din Republica Moldova a fost reprezentată de către directorul instituției, d-nul Andrei Gavrisi.
Deciziile principale ale Conferinței Plenipotențiare din 2018:
Scopuri în domeniul dezvoltării stabile-Țările membre ale UIT au aprobat Planul Strategic și Financiar al Uniunii în care sunt trasați indicatorii obiectivi pentru anii 2020-2023 și care stabilește rolul UIT în obținerea rezultatelor în domeniul dezvoltării constante prin intermediul TIC. Acești factori sunt grupați în cinci categorii strategice: dinamica, deschiderea, stabilitatea, inovațiile și parteneriatul.
Inovațiile. Statele membre ale UIT au aprobat rezoluția cu privire la dezvoltarea unui mediu favorabil prin crearea condițiilor benefice pentru întreprinderile mici și mijlocii orientate spre dezvoltarea TIC. Aceste întreprinderi sunt generatoare de idei noi, inovatoare, iar în țările în curs de dezvoltare impulsionează dezvoltarea economiei. În acest context a fost aprobată hotărârea despre micșorarea cotizațiilor de membru pentru întreprinderile mici și mijlocii și despre susținerea participării acestora în contextul activităților internaționale ale UIT .
Servicii over-the-top (OTT). Dezvoltarea sectorului comunicațiilor electronice/TIC a dus la apariția noilor structuri de piață, noilor modele de afaceri, stratetegii de investiții și a noilor canale de încasare a veniturilor. În aceste condiții serviciile OTT joacă un rol tot mai important. A fost recunoscut rolul pozitiv al OTT în dezvoltarea socio-economică prin colaborarea furnizorilor de servicii OTT și a operatorilor de comunicații electronice care contribuei la promovarea modelelor de afaceri inovatoare, stabile și capabile să reziste.
Internetul obiectelor.Statele membre ale UIT au decis de comun acord să susțină investițiile în dezvoltarea internetului obiectelor (IoT) și a orașele și asociațiilor stabile”smart” cu scopul de a obține performanțe în dezvoltarea constantă a acestora.
 Rețele noi pentru țările în curs de dezvoltare. Va continua activitatea UIT în procesul de dezvoltare a noilor rețele (TIC) în țările în curs de dezvoltare. Se preconizează ca viitoarele rețele (5G) să ocupe un loc important în economia digitală. Aceste rețele vor susține noile aplicații: case, clădiri și orașe ”smart”, video-3D, chirurgia la distanță, realitatea virtuală ș. a.
Depășirea discordanței în standardizare. Statele membre ale UIT au decis să susțină participarea țărilor în curs de dezvoltare în procesul standardizării UIT, pentru a contribui la dezvoltarea economiei digitale din aceste țări. Standardele internaționale pot fi folosite pentru elaborarea standardelor naționale, care ar permite introducerea și dezvoltarea oportună a tehnologiilor noi.
Egalitatea de gen. Membii UIT vor depune eforturi susținute pentru a obține progrese în domeniul egalitatății gender în țările UIT. Promovarea politicilor și practicilor în acest sens vor face posibilă realitatea în care alegerea, angajarea, pregătirea profesională și promovarea femeilor și bărbaților din domeniul tehnologiilor informaționale se va baza pe principiul echității și al imparțialității.
Accesibilitatea.UIT a propus să fie organizat un schimb de experiență în activitățile de susținere a accesibilității comunicațiilor electronice/TIC pentru persoanele cu posibilități reduse și a personelor cu nevoi speciale. Statele membre ale UIT își vor da concursul pentru colectarea și analizarea datelor statistice despre diferite forme de dizabilitate și accesibilitate, care va fi luată în considerație în timpul pregătirii și dezvoltării politicii de stat pentru susținerea accesibilității.
Protejarea copiilor în mediul on-line. Astăzi miliarde de copii utilizează dispositivele mobile în rețea și se conectează la internet deja în primii ani de viață. În pofida faptului că apar tot mai multe posibilități de studiere inovativă, acest fenomen generează o multime de riscuri: amenințarea cibernetică, influența contentului periculos,etc. Astfel, Statele membre și partenerii vor depune eforturi susținute pentru propagarea principiilor metodologice de producere a datelor și a informației statistice în scopul extinderii maximale a volumului datelor comparative din diferite țări.
Securitatea cibernetică. Statele membre au decis să intensifice rolul UIT în consolidarea încrederii și securității la utilizarea tehnologiilor informaționale. Un exemplu în acest sens ar fi încurajarea culturii în care securitatea este apreciată ca un process continuu. Un alt exemplu ar fi susținerea UIT în elaborarea standardelor. A crescut cantitatea, complexitatea și diversitatea atacurilor și a pericolelor cibernetice. Ele pot amenința accesibilitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor și a infrastructurii. Atacurile cibernetice pot acționa asupra dezvoltării economice și sociale a țărilor. Sun necesare acțiuni comune pentru combaterea acestui fenomen periculos.

Ediţia a 20-ea a Conferinței Plenipotențiare a UIT s-a încheiat cu semnarea Actelor Finale. Participanții au contribuit activ la dezbateri, exprimându-și opiniile privind evoluțiile din domeniul tehnologiilor informaționale, privind activitatea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și propunând idei pentru viitoarele întâlniri.

Actele Finale a Conferinţei Plenipotenţiare a UIT sunt accesibile pe adresa:

https://www.itu.int/web/pp-18/en/page/192-Documents%C2%A0

Noutăţi şi evenimente

În atenția tuturor autorităților, instituțiilor și întreprinderilor, a partenerilor de colaborare și clienților! Citeşte mai mult...
În atenţia conducătorilor de întreprinderi producătoare din Republica Moldova Citeşte mai mult...
ANRCETI anunţă sesiunea de examinare pentru obţinerea certificatelor de radioamator Citeşte mai mult...
Modificări şi completări în Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe Citeşte mai mult...
La 14 septembrie 2018, a avut loc o întrevedere oficială între reprezentanții Serviciului Național de Management al Frecvențelor Radio și delegația HCT CO.,LTD din Korea de Sud (laborator acreditat de testare, etalonare și certificare al produselor cu cel mai mare volum al testelor de conformitate FCC din Korea de Sud.) Citeşte mai mult...
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Econimiei și Infrastructurii al RM nr.361 din 19.07.2018, Agenția Servicii publice a Republicii Moldova a înregistrat și a consemnat în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările de constituire ale Instituției Publice”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”. Citeşte mai mult...
Pornind de la analiza cuprinsă în Raportul de activitate al IP”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” pentru semestrul I al anului 2018, prezentăm o sinteză a rezultatelor obținute, precum și o analiză a tendințelor de viitor, care sunt reprezentate de creșterea interesului față de noile platforme tehnologice și implicit pentru noile tipuri de servicii, iar activitatea IP„SNMFR” constituie un suport valoros pentru dezvoltarea, distribuirea și promovarea acestora. Citeşte mai mult...
Declararea independenței Republicii Moldova a generat un șir întreg de procese complexe de edificare a structurilor statului nou format. Una din cele mai importante structuri avea să devină întreprinderea responsabilă de gestionarea spectrului de frecvențe radio. Citeşte mai mult...
În perioada 19-21 iunie 2018, la Iaşi, a avut loc întâlnirea bilaterală, la nivel de experţi tehnici, între Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice din Republica Moldova (SNMFRSC) şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii din România (ANCOM) pe chestiuni de management al spectrului radio. Citeşte mai mult...
În fiecare an, pe data de 17 mai, este aniversată Ziua mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale. Este o sărbătoare profesională care, de fapt, unește două sărbători internaționale: Ziua mondială a telecomunicațiilor, marcată din anul 1969 pentru a aniversa semnarea Convenției Telegrafice Internaționale și crearea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) în anul 1865 și Ziua Mondială a Informației, .... Citeşte mai mult...

1 - 10 din 25


© 2019 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS