Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       
Prima pagină  »  Informaţii Utile  »  Achiziţii  »  Achizitii curente
Achizitii curente
Invitație de participare la procedura de achiziţie a serviciilor de asigurare medicale benevole/facultative.
Publicat: 11.10.2017   

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziţie a serviciilor de asigurare medicale benevole/facultative

 1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

                                                                      (în proces de reorganizare )

 1. IDNO                                                           1003600042163
 2. Tip procedură achiziţie:                         Cererea ofertelor de preţuri
 3. Obiectul achiziţiei:                                  servicii de asigurare medicale benevole/facultative
 4. Conform necesităţilor:                           Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

 [denumirea autorităţii contractante]

 1. Sursa de finanţare:                                  fondul CNFR
 2. Cerinţele de bază faţă de serviciile de asigurare medicale benevole/facultative: prezentate în caietul de sarcini, anexat la  prezenta invitaţie.
 3. Termenul de efectuare a serviciilor:           de la 01 noiembrie 2017 până la 31 octombrie  2018
 4. Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Documente obligatorii:

 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii şi Extras din Registrul de Stat – copiii – emise de Agenţia Servicii Publice confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului
 2. Oferta – confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii participantului;
 3. Licenţa pe activitate  - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
 4. Ultimul Raport financiar al organizaţiei de asigurare  - copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.

 

              Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă.

Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR),

Adresa: MD -2021, mun.Chişinău, str.Drumul Viilor 28/2, bir.4.

Tel/fax:  0 (22) 73 39 41.

E-mail:   cnfr@cnfr.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alic GOBJILA, Preşedinte grupului de lucru .

 1. Întocmirea ofertelor: Ofertele şi documentele de calificare vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura conducătorului ofertantului şi ştampila. Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu menţiunea „CONFIDENŢIAL” având destinatarul Grupul de lucru pentru achiziţii al Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschis, în cazul în care oferta este declarată întârziată.
 2. Criteriile  de evaluare a ofertelor : Preţul de achiziţie să nu depăşească suma de 400 000 MDL (fără taxa pe valoare adăugată). Se va lua în consideraţie şi perioada de activitate în domeniul asigurărilor pe teritoriul Republicii Moldova, valorile sumei anuale de asigurare şi primei de asigurare anuale  per persoană precum  şi a volumului riscurilor asigurate.

       Documentele urmează a fi prezentate:

 • până la   23 octombrie 2017
 • ora  11.00
 • la sediul Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

 

 1. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 2. Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al CNFR şi a reprezentanţilor Participanţilor la concurs  la 23.10.2017 ora 11:00, pe adresa Î.S.”Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”(CNFR) ,MD-2021, mun.Chişinău, str.Drumul Viilor 28/2 bir.4.
 3. Perioada valabilităţii ofertei va fi de 30 zile.

 

Descarcă documentele atașate ;

 

 

 

 

Preşedintele Grupului de lucru pentru

achiziţii al Î.S. “Centrul Naţional

pentru  Frecvenţe Radio”

                                                                                            ______________ Alic GOBJILA
Achizitii curente

Publicat: 01.09.2017   
Publicat: 07.07.2017   
Publicat: 15.12.2016   
Publicat: 25.11.2016   
Invitaţie achiziţie produse petroliere, concurs de achiziţie a produselor petroliere Citeşte mai mult...
Publicat: 18.10.2016   
Invitație de participare la procedura de achiziție a serviciilor Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2016   
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie Citeşte mai mult...


© 2018 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS